Tipi d.o.o.

Tehnološki Inštitut Pirc

Tipi d.o.o.

Lesarstvo

Lesarstvo je pomemben del našega dela. Naši projekti se raztezajo od lesenih figuric do klopi in miz.
Za uspešno izvedbo teh projektov si pomagamo z različnimi orodji, kot so CNC rezkar, različne žage, vrtalniki ...

Japonska klop

Japonska vrtna klop

Vrtna klop izdelana iz lesa alpskega macesna po originalnih načrtih.

Značilnost klopi je, da so vsi spoji iz lesa, celotna konstrukcija je brez vijaka.


3D WOX DP200

3D printer, ki naprinta vse naše izdelke

TRENUTNO JE SLIKA SIMBOLIČNA

3D modeliranje in printanje

Vsi naši izdelki so izdelani v 3D programu SolidWorks in naprintani na printerju 3DWOX DP200.


Programiranje

Poleg lesarstva in 3D modeliranja se ukvarjamo tudi s programiranjem različnih zabavnih programov v Pythonu in kreativnih vezji s Arduinom in Raspberry Pi-em.

Arduino ultrazvočni alarm

izsek kode za ultrazvočni alarmi sistem,

sporgramiran s Arduinovo verzijo programskega jezika C++